O Firmie

Spółka BARG-ARTGEO powstała w końcu 2014 roku, z połączenia dwóch dynamicznie rozwijających się firm: Barg – doradztwo technologiczne, laboratorium budowlano-drogowe, ArtGeo – badania geologiczne i geotechniczne. Połączenie tych dwóch firm w Spółkę BARG-ARTGEO pozwala na kompleksową obsługę budowy dróg, mostów, inwestycji mieszkalnych i przemysłowych. Obecnie jesteśmy w stanie wykonać badania obiektów budowlanych od fazy projektowej posadowienia, po etap wykonawczy, łącznie z badaniem materiałów konstrukcyjnych. W etapie eksploatacji oferujemy badania diagnostyczne budynków oraz ich elementów.

Badania geologiczne i geotechniczne

badania geologiczne i geotechniczne dla potrzeb projektowania i realizacji obiektów budowlanych, oraz dla planowania przestrzennego

Opracowanie opinii geotechnicznych

Opracowanie opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektów geotechnicznych, projektów robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich,

Badania warunków gruntowo-wodnych

wstępne badania warunków gruntowo-wodnych w celu ustalenia przydatności działek budowlanych pod zabudowę na etapie ich zakupu.

Nasza Historia

Nasza Historia

Spółka BARG-ARTGEO powstała w końcu 2014 roku, z połączenia dwóch dynamicznie rozwijających się firm: Barg – doradztwo technologiczne, laboratorium budowlano-drogowe, ArtGeo – badania geologiczne i geotechniczne.

Home

BARG-ARTGEO